سایت
امروز استاد سایت trello را برایمان توضیح دادند و ما را با کارایی های آن آشنا کردند. trello سایتی است برای مدیریت و برنامه ریزی زندگی، کار، درس و ... . جایی است که می توان ایده ها را ثبت کرد و برای ایده ها عکس پیدا کرد. می توان پروژه ها را در آن تحت عنوان Board تعریف کرد. در ذیل پروژه شاخه هایی با نام List وجود دارد. در هر List، Card قرار دارد.

pinterest سایت دیری بود که به آن اشاره شد. یک سایت و اپلیکیشن است که در حوزه ی عکس فعال می باشد.
منبع اصلی مطلب : تکنولوژی های ارتباطی
برچسب ها : سایت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گزارش جلسه ششم