استاد

استاد در این جلسه کارهای هفته ی پیش را مرور کردند و سپس کمی تایپ ده انگشتی تمرین کردیم. او چندنفر از بچه های کلاس را برای تمرین تایپ انتخاب کرد.
استاد درباره توئیتر صحبت کردند و تأکید کردند که حتما باید 15 توئیت را در توئیتر خود داشته باشیم.
مورد بعد، تأکید و یادآوری مجدد استاد برای آپلود کردن ویدیوی 15 دقیقه ای در یوتیوب بود.

منبع اصلی مطلب : تکنولوژی های ارتباطی
برچسب ها : استاد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گزارش جلسه هفتم